Urban Goods skaber
samfunds­udvikling med
udgangs­punkt i mennesker.

I samskabelse kan alting vokse sig større, stærkere og mere meningsfuldt.

Fremtidens byer, samfund og organisationer skal udvikles ved at skabe nye forbindelser mellem borgere, politikere, brugere, kunder og ansatte. De er alle mennesker, der på hver deres måde har en aktie i vores hverdag og fælles fremtid.

I Urban Goods samarbejder vi med offentlige, civile og private aktører over hele Danmark for at gøre vores samfund og byer mere attraktive, leveværdige og profitable gennem samskabelse. Via inddragende og dialogbårne processer der åbner for nye perspektiver, muliggør vi en forståelse blandt alle parter og arbejder for et produktiv output for alle involverede.

Urban Goods er et uafhængigt, kreativt konsulentbureau, som arbejder med strategier, analyser og tiltag, der altid tager udgangspunkt i og er skabt sammen med de mennesker forløbet handler om.

 

 

Rundhoej

Aktivt medborgerskab og byudvikling i udsatte boligområder.
Bispehaven, Herredsvang/Trillegården og Rundhøj.

Vi er stolte af, igennem årerne, at have haft rigtig mange og forskelligartede kunder. Nedenfor ser du et udsnit af de aktører, vi har løst opgaver for:

 • Aalborg Kommune
 • Aarhus 2017
 • Aarhus Events
 • Aarhus Teater
 • Aarhus Universitet
 • Innovation & Medborgerskab, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune
 • Allerød Kommune
 • Arla Foods
 • Borgerservice, Aarhus Kommune
 • Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune
 • Bryggeriforeningen Faxehus
 • Campus Bindslevs Plads
 • Center For Boligsocial Udvikling
 • Den Danske Naturfond
 • Destination Hærvejen
 • DGI
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Frivillighovedstad 2018
 • Frontløberne
 • Gjethuset
 • Godsbanen
 • Halsnæs Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Hempel Sailing World Championships 2018
 • Holstebro Bibliotekerne
 • Holstebro Musikskole
 • Horsens Kommune
 • Horsens Ungdomsskole
 • Idrætshøjskolen Aarhus
 • Ikast-Brande Kommune
 • INNO-X Healthcare
 • Institut for (X)
 • Integrationsnet
 • Kaospilot
 • Kolding Kommune
 • Kultur- og Fritid, Greve Kommune
 • Kultur, Service og Events, Viborg Kommune
 • Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune
 • Langenæsklubben
 • Lokale- og Anlægsfonden
 • Lynfabrikken
 • Maltfabrikken
 • Medborgerskabsudvalget, Aarhus Kommune
 • Museum Jorn
 • Performing Arts Platform
 • PFA Ejendomme
 • Randers Kommune
 • Realdania
 • Region Midtjylland
 • RethinkIMPACTS
 • Rødding Højskole
 • School of Business and Social Science
 • Silkeborg Bibliotek
 • Silkeborg Kommune
 • Slagteriet
 • SSP Aarhus
 • Svendborg Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Tarm Skole
 • Team Teatret i Herning
 • Teatret Møllen
 • Teknik og Miljø, Viborg Kommune
 • Ung i Aarhus, Aarhus Kommune
 • Vejen Kommune
 • VIA Pædagoguddannelsen Aarhus
 • VIA University College, Aarhus
 • VisitAarhus
 • Viborg Kommune
 • 4H

Vi løser ofte vores opgaver i samarbejde med andre dygtige fagfolk, fordi det er nødvendigt for at løse de spændende sammensatte opgaver, som der bliver flere og flere af, og fordi det simpelthen er med til at skabe bedre slutprodukter. Derfor har vi opbygget et stadigt voksende netværk af samarbejdspartnere, som vi har løst opgaver sammen med. Se et udpluk herunder:

Tilgang

I Urban Goods udfordrer vi vanetænkning ved konsekvent at involvere brugere i udviklingen af en ny bydel, et nyt produkt, en ny service eller et nyt koncept. Vi forholder os nysgerrigt, spørgende og analyserende til verden. Det er på den platform, at vi sørger for at mennesker kan mødes og sammen nå et nyt sted hen.

Vi hjælper kommuner, virksomheder, institutioner og organisationer i hele Danmark, med at udvikle strategier og analyser, opsamle og formidle erfaringer, afholde workshops, events, seminarer eller undervisningsforløb.

Vi udvikler fagligt indhold til bøger og publikationer, samt grafisk og kreativ formidling analogt og digitalt.

Path Created with Sketch.

Kunde

Path Created with Sketch.

Urban Goods

Processmodel
loupe

Kortlægning:

1

Opstartsworkshop
Opgaveforståelse
Research

Ved at inddrage jer som vores samarbejdspartner og jeres borgere eller brugere, undersøger vi feltet omkring opgaven. Vi starter altid med en grundig kortlægning af den faktiske virkelighed, og de mennesker der er i den, for at finde nye løsnings-, forandrings- og innovationsmuligheder, samt muligheder for strategiske partnerskaber.


random-line

Design:

2

Analyse og udvikling

3

Inddragelse
Udviklingsworkshops
Tilpasning

I tæt samarbejde med jer, og bl.a. på baggrund af ny viden fra kortlægningen, udvikler vi et skræddersyet designforløb tilpasset opgaven. Forløbet kan indeholde interne og eksterne workshops, events, midlertidighed, interviews og mange andre metoder.


flash

Forandring:

4

Afvikling af event/tiltag eller udarbejdelse af produkt

5

Tilpasning og yderligere udvikling

6

Endelig leverance

Den indsamlede viden fra hele forløbet omsættes til et produkt: en strategi, en masterplan, en analyse, et magasin, en ny brugeroplevelse, en ny arbejdsgang, et koncept, en event etc. Produktet er som udgangspunkt første skridt i en længerevarende forandring.


screwdriver

Implementering:

7

Implementering

Vi kan hjælpe jer videre med selve implementeringen af det slutprodukt, vi sammen har fundet frem til. Vi har altid en ambition om, at vores leverance er et konkret værktøj, som gør jer, jeres samarbejdspartnere og borgere/brugere i stand til selv at arbejde videre.UKH_Magasin

Evaluering af tre-årigt forsøgsperiode af ungdomskulturhuset UKH.

Team

Teamfotos 2023

Astrid Moth
Partner & konsulent
Cand.mag. i Æstetik & Kultur

30 34 39 20
astrid@urbangoods.dk 

Peter

Peter Gran Boesen
Partner & konsulent
Cand.mag. i Oplevelsesøkonomi

20 77 00 60
peter@urbangoods.dk

julia

Julia Jørgensen
Konsulent
Cand.it i Oplevelsesdesign

29 93 34 77
julia@urbangoods.dk

Teamfotos 20238

Annika Rask Schorpen 
Projektassistent
Stud.cand.public

27 50 75 80
annika@urbangoods.dk

Teamfotos 20234

Katrine Bering Liisberg
Konsulent
Cand.mag. i Æstetik & Kultur

26 62 21 68
katrine@urbangoods.dk

Havnegadeparken

Midlertidig test af Havnegadeparken i Randers. 

Værdier

I Urban Goods har vi fire værdisætninger, som vi arbejder ud fra i alle vores projekter.

Vi skal huske at udfordre os selv og andre

I Urban Goods er det vigtigt for os at søge nye og anderledes løsninger. Det betyder, at vi hele tiden skal udfordre os selv i den måde vi arbejder på, men selvfølgelig betyder det også, at vi skal udfordre vores kunder og samarbejdspartnere. I Urban Goods er vi i høj grad drevet af at kunne finde en ny vej i et ellers velkendt landskab – det gør vi altid med respekt for det eksisterende, men med henblik på at bryde stilstand.


Vi vil være generøse over for vores omverden

For os handler generøsitet om, at vi, som samfund og som individer, skal hjælpe hinanden så meget som muligt og dele den viden, vi har. Vi tror på, at hvis vi møder hinanden med åbenhed og menneskelig generøsitet, så opnår vi mere og når længere sammen.
Som virksomhed ved vi godt, hvad vi er værd, men Urban Goods er bygget på ideen om, at gavmildhed giver styrke og kommer tifoldigt tilbage til dig.


Samskabelse giver de bedste løsninger

Tiden er på alle måder moden til, at vi alle deltager i vores demokrati og i udviklingen af vores samfund, offentlige ydelser og rum, vores byer, de virksomheder vi arbejder i, de services vi bruger og de institutioner som vores børn formes af. Teknologien har gjort det endnu lettere de senere år, men vi skal også arbejde hårdere for, at vi skaber gode processer og muligheder for samskabelse blandt afsender og modtager, arbejdsgiver og arbejdstager, kommune og borger, ekspert og lægmand, virksomhed og bruger. Samskabelse er at have forståelse for hinandens synspunkter og behov og i samarbejde skabe et styrket udgangspunkt.


Vi søger hele tiden at skabe større strategisk værdi

Det er altid vigtigt for os at tænke i sammenhænge. De projekter, vi har i Urban Goods, er som oftest en del af en større sammenhæng eller decideret definerende for den overordnede sammenhæng. Når vi samarbejder med vores kunder, så bestræber vi os altid på at tænke samarbejdet og dets resultater ind i en større kontekst. Vi undersøger, hvordan vi kan hjælpe til at understøtte allerede eksisterende, overordnede strategiske mål, og hvordan det arbejde, vi bidrager med, kan åbne op for nye strategiske mål.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os. Både i forhold til konkrete opgaver eller samarbejdsmuligheder, men også i høj grad, hvis vi skal vende et emne, og dele ud af hinandens erfaringer – vi tager meget gerne en kop snak. Ring, skriv eller besøg os i centrum af Aarhus – fem minutter fra banegården. 

Urban Goods
Rosenkrantzgade 16
8000 Aarhus

Mail: kontakt@urbangoods.dk
Tlf: +45 20 77 00 60

IMG_6947

Urban Goods' butik i Rosenkrantzgade