Urban Goods skaber
samfunds­udvikling med
udgangs­punkt i mennesker.

I samskabelse kan alting vokse sig større, stærkere og mere meningsfuldt.

Fremtidens byer, samfund og organisationer skal udvikles ved at skabe nye forbindelser mellem borgere, politikere, brugere, kunder og ansatte. De er alle mennesker, der på hver deres måde har en aktie i vores hverdag og fælles fremtid.

I Urban Goods samarbejder vi med offentlige, civile og private aktører over hele Danmark for at gøre vores samfund og byer mere attraktive, leveværdige og profitable gennem samskabelse. Via inddragende og dialogbårne processer der åbner for nye perspektiver, muliggør vi en forståelse blandt alle parter og arbejder for et produktiv output for alle involverede.

Urban Goods er et uafhængigt, kreativt konsulentbureau, som arbejder med strategier, analyser og tiltag, der altid tager udgangspunkt i og er skabt sammen med de mennesker forløbet handler om.

 

 

Rundhøj

Aktivt medborgerskab og byudvikling i udsatte boligområder.
Bispehaven, Herredsvang/Trillegården og Rundhøj.

Vi er stolte af, igennem årerne, at have haft rigtig mange og forskelligartede kunder. Nedenfor ser du et udsnit af de aktører, vi har løst opgaver for:

 • Aarhus 2017
 • Aarhus Events
 • Aarhus Teater
 • Aarhus Universitet
 • Afdeling for medborgerskab, Aarhus Kommune
 • Allerød Kommune
 • Arla Foods
 • Borgerservice, Aarhus Kommune
 • Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune
 • Bryggeriforeningen Faxehus
 • Campus Bindslevs Plads
 • CFBU
 • Destination Hærvejen
 • DGI
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Frivillighovedstad 2018
 • Frontløberne
 • Godsbanen
 • Hedensted Kommune
 • Hempel Sailing World Championships 2018
 • Holstebro Musikskole
 • Horsens Kommune
 • Horsens Ungdomsskole
 • Idrætshøjskolen Aarhus
 • INNO-X Healthcare
 • Integrationsnet
 • Kaospilot
 • Kolding Kommune
 • Kultur- og Fritid, Greve Kommune
 • Kultur, Service og Events, Viborg Kommune
 • Kulturforvaltningen, Aarhus Kommune
 • Langenæsklubben
 • Lokale- og Anlægsfonden
 • Lynfabrikken
 • Medborgerskabsudvalget, Aarhus Kommune
 • Museum Jorn
 • Ny Malt
 • Performing Arts Platform
 • PFA Ejendomme
 • Randers Kommune
 • Realdania
 • Region Midtjylland
 • RethinkIMPACTS
 • School of Business and Social Science
 • Silkeborg Bibliotek
 • Silkeborg Kommune
 • SSP Aarhus
 • Tarm Skole
 • Team Teatret i Herning
 • Teatret Møllen
 • Teknik og Miljø, Viborg Kommune
 • Ung i Aarhus, Aarhus Kommune
 • Vejen Kommune
 • VIA Pædagoguddannelsen Aarhus
 • VIA University College, Aarhus
 • Viborg Kommune
 • 4H

Vi løser ofte vores opgaver i samarbejde med andre dygtige fagfolk, fordi det er nødvendigt for at løse de spændende sammensatte opgaver, som der bliver flere og flere af, og fordi det simpelthen er med til at skabe bedre slutprodukter. Derfor har vi opbygget et stadigt voksende netværk af samarbejdspartnere, som vi har løst opgaver sammen med. Se et udpluk herunder:

Tilgang

I Urban Goods udfordrer vi vanetænkning ved konsekvent at involvere brugere i udviklingen af en ny bydel, et nyt produkt, en ny service eller et nyt koncept. Vi forholder os nysgerrigt, spørgende og analyserende til verden. Det er på den platform, at vi sørger for at mennesker kan mødes og sammen nå et nyt sted hen.

Vi hjælper kommuner, virksomheder, institutioner og organisationer i hele Danmark, med at udvikle strategier og analyser, opsamle og formidle erfaringer, afholde workshops, events, seminarer eller undervisningsforløb.

Vi udvikler fagligt indhold til bøger og publikationer, samt grafisk og kreativ formidling analogt og digitalt.

Path Created with Sketch.

Kunde

Path Created with Sketch.

Urban Goods

Processmodel
loupe

Kortlægning:

1

Opstartsworkshop
Opgaveforståelse
Research

Ved at inddrage jer som vores samarbejdspartner og jeres borgere eller brugere, undersøger vi feltet omkring opgaven. Vi starter altid med en grundig kortlægning af den faktiske virkelighed, og de mennesker der er i den, for at finde nye løsnings-, forandrings- og innovationsmuligheder, samt muligheder for strategiske partnerskaber.


random-line

Design:

2

Analyse og udvikling

3

Inddragelse
Udviklingsworkshops
Tilpasning

I tæt samarbejde med jer, og bl.a. på baggrund af ny viden fra kortlægningen, udvikler vi et skræddersyet designforløb tilpasset opgaven. Forløbet kan indeholde interne og eksterne workshops, events, midlertidighed, interviews og mange andre metoder.


flash

Forandring:

4

Afvikling af event/tiltag eller udarbejdelse af produkt

5

Tilpasning og yderligere udvikling

6

Endelig leverance

Den indsamlede viden fra hele forløbet omsættes til et produkt: en strategi, en masterplan, en analyse, et magasin, en ny brugeroplevelse, en ny arbejdsgang, et koncept, en event etc. Produktet er som udgangspunkt første skridt i en længerevarende forandring.


screwdriver

Implementering:

7

Implementering

Vi kan hjælpe jer videre med selve implementeringen af det slutprodukt, vi sammen har fundet frem til. Vi har altid en ambition om, at vores leverance er et konkret værktøj, som gør jer, jeres samarbejdspartnere og borgere/brugere i stand til selv at arbejde videre.UKH_Krims_Opslag04_Magasin_Grafisk_Design

Evaluering af tre-årigt forsøgsperiode af ungdomskulturhuset UKH.

Team

Teamfotos_gennemsigtig

Astrid Moth
Partner & konsulent
Cand. mag. i Æstetik & Kultur, Aarhus Universitet

30 34 39 20
astrid@urbangoods.dk 

”Morgendagens komplekse udfordringer kræver, at vi arbejder sammen på tværs af det offentlige, erhvervsliv, civilsamfund og forskning for at udvikle innovative og bæredygtige løsninger. Derfor er samskabelse omdrejningspunktet for mit arbejde i Urban Goods.”

Astrid er en blæksprutte af en projektleder og holder sammen på de mange forbindelser, leverancer og mennesker, der udgør vores længerevarende udviklingsprojekter.

Hun evner altid at sætte mennesket i centrum, hvad enten vi arbejder med brugere, borgere, medarbejdere eller interessenter. Det er blandt andet derfor, hun har specialiseret sig i samskabelse, borgerinddragelse og etablering af partnerskaber, med særligt fokus indenfor byudvikling og regional udvikling.

Astrids faglighed befinder sig i feltet mellem kultur og kommunikation, og hun forstår at integrere sin stærke analytiske sans i alt fra foranalyser til strategiudvikling og implementering.

Særlige kompetencer

 • Stærkt strategisk overblik og erfaring med koordinering af mange forskellige aktører og interessenter
 • Indgående viden om brugerdreven innovation, borgerinddragelse, byudvikling og community building
 • Kvalitative metoder: kortlægning, fokusgrupper, cultural probes, deltagerobservation, voxpops
 • Strategiudvikling og udviklingsplaner
Teamfotos_gennemsigtig2

Peter Gran Boesen
Partner & konsulent
Cand. mag. i Oplevelsesøkonomi,
Aarhus Universitet

20 77 00 60
peter@urbangoods.dk

"For at få flere brugbare services, produkter, organisationer, virksomheder, byer og samfund, så skal vi være bedre til at oversætte teori, viden, analyse og forskning til hverdag og handling – det brænder jeg for."

Peter har siden 2011 arbejdet professionelt med at skabe bedre digitale og analoge oplevelser og produkter for en bred variation af brugere.

Med kompetencer indenfor oplevelsesdesign, forretningsudvikling, kulturteori og projektledelse er Peters grundlæggende tilgang, at mennesket og ikke produktet er i centrum. Det skal forstås sådan, at vi skal have blik for at den vellykkede løsning altid indgår i en større sammenhæng, og at den skal tale til den menneskelige intuition, hjælpe mennesker med at forstå mere eller gøre ting mere effektivt.

Med 15 års erfaring i den danske musikbranche som udøvende musiker og konferencier ved blandt andet Roskilde Festival, er Peter også dybt forankret i den kulturelle verden. Den viden han har oparbejdet her, bruger han blandt andet i arbejdet med strategisk brug af events og i forhold til at føre forskellige fagligheder og aktører sammen i tværgående samarbejdskonstellationer.

Særlige kompetencer

 • Stor erfaring med politiske udviklingsprojekter
 • Kvalitative metoder: Design thinking, brugerdrevne innovationsprocesser og klyngeudvikling
 • Fagligt stærk i koncept- og strategiudvikling
 • Stor viden omkring strategisk brug af events og eventbaseret innovation
Teamfotos_gennemsigtig3

Kathrine Vainø Henriksen
Projektassistent
BA i Designkultur og økonomi
Syddansk Universitet

51 92 37 10
kathrine@urbangoods.dk

”Jeg brænder for at arbejde i udviklingsorienterede miljøer, hvor der er fokus på, hvordan vi kan forene interessenter gennem facilitering af vidensdeling. De interaktive processer og den relationelle tilgang til forandringsprocesser, tror jeg på, skaber stærkere innovationsprocesser.”

Kathrine studerer på kandidatuddannelsen Oplevelsesøkonomi, hvor hun lærer at omsætte ny viden om entreprenørskab; fra kreative idéudvikling til den strategiske implementering.

De kompetencer Kathrine har opbygget inden for designprocesser, kulturelle strategier og oplevelsesorienteret design har ført til en stor viden inden for projektudviklingsmetoder, der kan føre til værdibaserede tiltag.

Siden 2016 har Kathrine arbejdet med dataanalyse og udvikling af forskningsmateriale. Med afsæt i relationsledelse har hun opbygget en forståelse for, hvordan der kan arbejdes med data på tværs af aktørnetværk.

Særlige kompetencer

 • Fagligt stærk i at skabe værdi gennem oplevelser i de kreative industrier
 • Solide kompetencer inden for dataindsamling, databearbejdning og sikring af datakvalitet
 • Flair for beskæftigelse med projektudviklingsmetoder med en entrepreneuriel, designfaglig og oplevelsesorienteret tilgang
 • Stor viden inden for koncept- og forretningsudvikling
Havnegadeparken

Midlertidig test af Havnegadeparken i Randers. 

Værdier

I Urban Goods har vi fire værdisætninger, som vi arbejder ud fra i alle vores projekter.

Vi skal huske at udfordre os selv og andre

I Urban Goods er det vigtigt for os at søge nye og anderledes løsninger. Det betyder, at vi hele tiden skal udfordre os selv i den måde vi arbejder på, men selvfølgelig betyder det også, at vi skal udfordre vores kunder og samarbejdspartnere. I Urban Goods er vi i høj grad drevet af at kunne finde en ny vej i et ellers velkendt landskab – det gør vi altid med respekt for det eksisterende, men med henblik på at bryde stilstand.


Vi vil være generøse over for vores omverden

For os handler generøsitet om, at vi, som samfund og som individer, skal hjælpe hinanden så meget som muligt og dele den viden, vi har. Vi tror på, at hvis vi møder hinanden med åbenhed og menneskelig generøsitet, så opnår vi mere og når længere sammen.
Som virksomhed ved vi godt, hvad vi er værd, men Urban Goods er bygget på ideen om, at gavmildhed giver styrke og kommer tifoldigt tilbage til dig.


Samskabelse giver de bedste løsninger

Tiden er på alle måder moden til, at vi alle deltager i vores demokrati og i udviklingen af vores samfund, offentlige ydelser og rum, vores byer, de virksomheder vi arbejder i, de services vi bruger og de institutioner som vores børn formes af. Teknologien har gjort det endnu lettere de senere år, men vi skal også arbejde hårdere for, at vi skaber gode processer og muligheder for samskabelse blandt afsender og modtager, arbejdsgiver og arbejdstager, kommune og borger, ekspert og lægmand, virksomhed og bruger. Samskabelse er at have forståelse for hinandens synspunkter og behov og i samarbejde skabe et styrket udgangspunkt.


Vi søger hele tiden at skabe større strategisk værdi

Det er altid vigtigt for os at tænke i sammenhænge. De projekter, vi har i Urban Goods, er som oftest en del af en større sammenhæng eller decideret definerende for den overordnede sammenhæng. Når vi samarbejder med vores kunder, så bestræber vi os altid på at tænke samarbejdet og dets resultater ind i en større kontekst. Vi undersøger, hvordan vi kan hjælpe til at understøtte allerede eksisterende, overordnede strategiske mål, og hvordan det arbejde, vi bidrager med, kan åbne op for nye strategiske mål.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os. Både i forhold til konkrete opgaver eller samarbejdsmuligheder, men også i høj grad, hvis vi skal vende et emne, og dele ud af hinandens erfaringer – vi tager meget gerne en kop snak. Ring, skriv eller besøg os i Filmbyen. 

Urban Goods
HIVE
Filmbyen 2
8000 Aarhus

Mail: kontakt@urbangoods.dk
Tlf: +45 20 77 00 60