Klimavision i Åbyhøj

Merværdi i klimatilpasningen

Emner

Udvikling af klimavision, Borger- og aktørinddragelse, Strategisk byudvikling og merværdi

Kunde

Aarhus Kommune

År

2018-2019

Opgave

I Danmark oplever vi som led i klimaforandringerne flere kraftige regnskyl og voldsomme skybrud. Derfor har Aarhus Kommune taget initiativ til at udvikle en klimavision for Åbyhøj. Visionen skal udvikles i samarbejde med områdets borgere og andre aktører. Aarhus Kommune har sammen med Aarhus Vand et mål om at håndtere de større vandmængder ved blandt andet at adskille spildevand og regnvand. Efterfølgende skal regnvandet anvendes til rekreative formål som f.eks. regnvandssøer, vandkanaler og regnvandsbede.

 

Klimatilpasningsvisionen til Åbyhøj er den første vision for en bydel i Aarhus. Urban Goods har derfor hjulpet Aarhus Kommune og borgerne i Åbyhøj med at finde frem til, hvordan der kan skabes merværdi når et område klimatilpasses. Processen har bestået i at indsamle idéer og kommentarer til, hvordan et regnvandsbassin bl.a. kan bruges når der ikke er vand i det og hvordan regnvand kan anvendes til forskønnelse af området.

Åbyhøj

Hent Klimavisionen ved at trykke på ovenstående billede. 

Resultat

Urban Goods har i denne proces arbejdet med borger- og interessentinddragelse i Åbyhøj mens Aarhus Kommune selv har håndteret en intern screening af politikker og værdier for området. Dette er blevet kombineret i en fælles vision for, hvordan der i fremtiden kan tænkes vand ind i området og hvordan vand udnyttes, når det regner.

Urban Goods har afholdt et borgermøde i tæt samarbejde med Fællesrådet i Åbyhøj, en workshop som satte det kommunale embedsværk sammen med borgere samt genererede en kortlægning af interessegrupper. I Klimavisionen kan man få indblik i de seks strategiske temaer, som de lokale aktører har fremhævet, samt hvor de ser udfordringer og muligheder.

De seks temaer er: Et bedre forbundet område, Nye mødesteder, Fremhæv områdets karakter, Fredeligere veje og Involvering af borgere. Sammen med klimatilpasningen i Åbyhøj skal disse anvendes som en løftestang til, hvordan der i området kan løses flere problemstillinger samt hvordan nuværende kvaliteter kan forstærkes.

Klimavisionen er en ny måde at imødegå klima-problemstillingen sammen og den skal derfor gå forrest i udviklingen af flere klimavenlige bydele i Aarhus.

 

 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Kunne i også tænke jer at blive klogere på klimavisioner og andre byudviklingstiltag?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Kunne i også tænke jer at blive klogere på klimavisioner og andre byudviklingstiltag?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth