Fælles
skaber

Fælles
skaber

Tips og inspiration til at arbejde med fællesskaber

CBP_Hjemmeside1

Her er tre temaer, du kan have i baghovedet, når du vil hjælpe fællesskaber på vej. Fællesskaber har lettere ved at opstå, hvis du: 
- skaber rammerne for at man kan mødes på tværs
- har gode mødesteder
- og hvis man kan udvikle sig som menneske.

1. Fællesskaber på tværs

Vi er vant til at tænke i fællesskaber indenfor bestemte målgrupper. Prøv at udfordre jer selv og overvej, hvordan I kan skabe fællesskaber på tværs af f.eks. alder, målgrupper, boenheder og kommune. Det kan give mulighed for gensidig udveksling af ressourcer, kompetencer, holdninger eller handlinger. Unge og ældre kan begge give noget til hinanden.
Fællesskaber på tværs kan være både praktiske og inspirerende på samme tid. Det er win-win.

 

2. Fælles mødesteder

De fysiske rammer kan appellere til at fællesskaber opstår. Det handler dels om noget så basalt, som at skabe god tilgængelighed til mødestederne for alle uanset handicap eller lignende.
Overvej også hvordan I kan indrette fysiske mødesteder, der inviterer til at være sammen om en aktivitet – f.eks. fælleshaven, et værksted, et bibliotek, et vildmarksbad eller andet. Tænk også over, hvor de uformelle mødesteder opstår (f.eks. ved kaffemaskinen, vaskeriet, indgangen etc.), og hvordan de kan udnyttes til at styrke eller skabe kvalitet i samværet med andre.

 

3. Fælles udvikling

De nye generationer søger i stigende grad udviklingsorienterede fællesskaber – fællesskaber, hvor vi kan opnå en personlig udvikling og selvrealisering f.eks. ved at dygtiggøre os, opleve nye ting eller dyrke en interesse. Det gælder også fremtidens ældre. Undersøg, hvad det er for en type udvikling jeres målgruppe søger og hvordan fællesskabet kan være en katalysator for den udvikling.

 

DOWNLOAD OPLÆG OM FÆLLESSKABER HER

Inspiration

Inspi
ration

Inspi
ration

Fællesskaber på tværs

(Tryk på de blå links for at læse mere)

Fællesskaber på tværs

(Tryk på de blå links for at læse mere)

Generationernes hus

Der ses en tendens indenfor byggeriet til at bygge til flere generationer under samme tag. Byggeprojekterne rummer ofte flere funktioner såsom bolig og institutioner og evt. erhverv/café og er ofte et samarbejde mellem både private/boligforeninger og offentlige services.

P.t. er kraner i gang med byggearbejdet til Generationernes Hus på den nye bydel Aarhus Ø. I 2020 står Generationernes Hus færdigt. Det bliver et moderne bud på flere generationer under samme tag.
Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening står bag projektet.

 

Fremtidens Sølund

Det eksisterende Sølund, skal rives ned. På grunden etableres Fremtidens Sølund, bestående af ca. 37.895 m2 etageareal, fordelt på 70 % pleje- og seniorboliger – ca. 360 plejeboliger og 20 boliger i seniorbofællesskab, 30 % ungdomsboliger - ca. 150 boliger. Heraf 20 boliger til unge med særlige behov.

 

Madordning på tværs af generationer

På Samsøgade Skole i Aarhus møder man stor tilslutning til en nyetableret madordning. De varme måltider bliver lavet på Lokalcenter Møllestien og serveret af ældre frivillige fra lokalområdet. En ordning, der giver et fællesskab på tværs af generationer.

 

Demensvenlig kommune

Varde Kommune er demensvenlig kommune.
I de to lokalsamfund, Ansager og Skovlund i kommunen har man etableret et korps af frivillige, der bl.a. skaber rum til demensramte i eksisterende fora og uddanner andre i lokalbefolkningen om demens, og hvordan man bedst støtter demensramte og pårørende.

 

Indslag fra DR-nyhederne

Se indslag om den spanske by der tænker nyt om måden vi er på plejehjem, og hvor der er fokus på at blive i sine vanlige omgivelser og fællesskaber.

Indslaget starter ved 15.37 min. henne i udsendelsen.


”Vi elsker vaner, men vi gør faktisk os selv en bjørnetjeneste ved kun at gentage de samme handlinger. Børn og unge søger hele tiden noget nyt, men når vi bliver ældre, er der andre prioriteringer. Vores hjerne har dog brug for hele tiden at blive udviklet. Ud over at være fysisk aktiv, så er det noget af det bedste for hjernen at være sammen med andre mennesker. Andre mennesker kan give dig idéer og stimulere dig til at prøve noget andet.”


Hjerneforsker Ellen Garde

Fælles mødesteder

(Tryk på de blå links for at læse mere)

Fælles mødesteder

(Tryk på de blå links for at læse mere)

Træningshaver

Det bryder med konventionerne om hvad der er mødetstedet for ældre i det offentlige rum - det er ikke længere bare en bænk eller uprogrammerede parker! Men et aktivt tilbud, hvor alle kan være med. I Barcelona er der eks. en ambitiøs omprogrammering af mulighederne i det offentlige rum med 300 træningshaver eller seniorlegepladser.

 

Gladaxe Kommune

I Træningshaven i Gladaxe Kommune kan man holde sig fysisk aktiv i den udendørs træningshave, som er gratis og åben for alle borgere i Gladsaxe Kommune, både borgere i træningsforløb og borgere, der kommer hjemmefra. Det skaber et naturligt mødested hvor fællesskaber kan opstå.

Kamelia Hus på Grønttorvet i Valby

Grønttorvet er Københavns nye, grønne bydel, som spirer frem i Valby med 2.300 ejer-, andels- og lejeboliger. Bydelens værdier har fokus på fællesskaber og grønne områder med væksthuse og bede, hvor beboerne kan få jord under neglene. Der bygges simpelthen til at fællesskaber kan opstå, via fælles væksthuse, fællesspisehus og orangeri i en 23.000 m2 stor park. Desuden bygges der seniorbofællesskab, hvor du træder ind i fællesrummet som hovedindgang - Du skal igennem fællesskabet for at komme ind i din lejlighed!

 

Fælles udvikling

(Tryk på de blå links for at læse mere)

Fælles udvikling

(Tryk på de blå links for at læse mere)

Livstilsboliger - Broen, Køge Kyst

Livsstilboligerne 50+ er tænkt som boliger for beboere over 50 år, der ønsker en større grad af fællesskab end i den traditionelle bolig. Her er det bygget til at man kan udleve nye interesser og selvrealisere sig selv i nye fællesskaber. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen kalder dem de frie seniorer - læs mere om dem her.

 

Cykling uden alder

Livet folder sig ud i alle aldre, ung som gammel, og kan være både spændende, sjovt, trist, smukt og meningsfuldt. Uanset ens alder har vi brug for at kunne være noget for nogen – og føle vi har værdi for hinanden og føle, der er brug for os. I Cykling uden alder giver alle et nap med og er betydningsfulde gennem de relationer og venskaber, der opbygges på cykelturene. Cykling uden alder handler om at lade mennesker blive ældre i en positiv ramme og stadig have muligheden for at være en del af og deltage i samfundet og drømme med om alle de muligheder og oplevelser, der ligger forude.

 

Come together - fællesskaber i Danmark

Læs en god fagbog fra 2019 om de nye fællesskaber i Danmark: Come together - fællesskaber i Danmark, skrevet af Jane Sandberg, direktør for Enigma – Museum for post, tele og kommunikation. Hun er cand.phil. i kunsthistorie og journalist. 


-----0-----