Fremtidens boligformer for ældre

En analyse af fremtidens boligformer på ældreområdet, med en bred vifte af handlemuligheder for Allerød.

Emner

Kvalitativ analyse, Tværgående samarebjde på tværs af forvaltninger, Borger- og aktørinddragelse, Strategiudvikling

Kunde

Allerød Kommune

År

2018-2019

Billede1

Hent analyse af fremtiden boligformer ved at trykke på ovenstående billede. 

Opgaven

Vi bliver flere og flere ældre, og heldigvis lever vi generelt også længere med flere gode leveår. Det betyder nye behov og udfordringer i forhold til boligformerne i den 3. og 4. alder. Urban Good blev engageret af Allerød Kommune til at foretage en analyse af fremtidens boligformer for ældre. Målet var at skabe et højt vidensgrundlag for at fremtidssikre det eksisterende udbud, som kommunen har i dag, men også at undersøge, hvordan kommunen generelt sikrer et varieret boligudbud, der matcher fremtidens forskellige seniorer.

Resultat

Med udgangspunkt i blandt andet afholdelse af borgermøde, studietur, workshops med kommunale nøglemedarbejdere, interviews med borgere og fagpersoner research af forskning og case-eksempler fra udlandet og andre kommuner i Danmark har Urban Goods udarbejdet en analyse, der præsenterer en række tendenser, som er relevante for fremtidens boligformer for ældre, samt en række konkrete handlemuligheder for at imødegå denne udvikling. Analysen kortlægger 14 forskellige typer af boliger målrettet seniorer og forholder sig bl.a. til hvordan sundhed, flyttemønstre, mobilitet, omgivelser, livsfaser og fællesskaber spiller ind i forhold til målgruppens boligbehov. 

I forlængelse af analysen er der af Urban Goods yderligere blevet udarbejdet et inspirationskatalog til Allerød Kommune, som viser et overblik over de løsningsmetoder, der er blevet anvendt i andre kommuner og lande. Kataloget giver Allerød Kommune inspiration til både konkrete boligformer samt praksisorienterede initiativer, som kan anvendes i fremtidige strategier for kommunen. 

 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til, at involvere borgere og andre aktører i lokalområdet, for at skabe en fremtidig strategi som tager udgangspunkt i den enkeltes velfærd og trivsel? 

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til, at involvere borgere og andre aktører i lokalområdet, for at skabe en fremtidig strategi som tager udgangspunkt i den enkeltes velfærd og trivsel? 

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth