RethinkIMPACTS

Evaluering af kunst og kunst og kultur i byrummet under Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017

Emner

Kunst- og kulturanalyse, Metodeudvikling, Indsamling af kvalitativ data, Strategisk brug af events, Evaluering

Kunde

RethinkIMPACTS

År

2017

Opgaven

RethinkIMPACTS var et strategisk partnerskab mellem Aarhus 2017 og Aarhus Universitet, der stod for den forskningsbaserede evaluering af Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017. En af disse evalueringsrapporter skulle fokusere på effekterne af kultur og kunst i byrummet, som Aarhus havde til målsætning skulle skabe fundament for åbne og medlevende bymiljøer, der bidrog til at styrke fællesskaber og skabe plads til forskellighed.
 
Udfordringen lå i at finde metoder, der kunne indhente viden om og måle effekterne af midlertidige kulturelle begivenheder, hvilket ledte til at rethinkIMPACTS igangsatte et udviklingsprojekt. Her blev Urban Goods hentet ind til at skabe metodeeksperimenter, som skulle bidrage til at udvikle nye evalueringsmetoder, som kan undersøge forholdet mellem deltager, kulturevent og byrum.

book-mockup-scene (1)

Hent evauleringsmetoderne ved at trykke på ovenstående billede. 

Resultat

 

Fem cases blev udvalgt til evalueringseksperimentet; Kunsthallen og Lundø, Freedom Prison i Horsens, Eutopia International Festival i Gellerup, Fællesskab og et liv i balance på Aarhus Ø og Aarhus Walks on Water i Aarhus.

Urban Goods bidrog med at evaluere en række af begivenhederne igennem blandt andet oplevelsesagenter, social media mapping samt deltagerobservation.

Ved brug af oplevelsesagenter blev publikum benyttet som informanter og dataindsamlere, hvori de gennem et faciliteret oplevelsesforløb gav dybdegående kvalitativ respons på deres oplevelser og sansninger i forbindelse med eventen. Her udviklede Urban Goods både kvalitative oplevelsesregistreringskemaer og et følelseskompas som værktøj til at identificere, hvilke emotioner en event skaber for den deltagende. Deltagende observation og interviews blev kombineret med brugen af oplevelsesagenter, hvilket resulterede i en meget detaljeret viden om deltagernes oplevelse både før, under og efter eventen.

Metoden social media mapping blev desuden benyttet til at undersøge den brugergenerede data, som skabes under en event på de sociale medier. Metoden bidrog til at kortlægge hvilke kommentarer, meningsdannelser og fokuspunkter publikum havde ved at undersøge hvilke billedmotiver, hashtags, kommentarer og beskrivelser, der blev genereret omkring eventen.

Arbejdet resulterede i en evalueringsrapport udarbejdet i samarbejde mellem Urban Goods og Aarhus Universitet.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til at evaluere kulturelle begivenheders eller initiativers effekt på deltagerne eller det omkringliggende rum?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til at evaluere kulturelle begivenheders eller initiativers effekt på deltagerne eller det omkringliggende rum?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth