Vores Demokrati

Styrkelse af unges samfundsengagement

Emner

Visionsudvikling, Rådgivning, Borger- og aktørinddragelse

Kunde

Medborgerskabsudvalget, Aarhus Kommune

År

2014-2015

IMG_3347

Opgaven

Aarhus Kommune havde i perioden 2014-2015 nedsat et Medborgerskabsudvalg bestående af borgere og politikere, der havde til opgave at intensivere og kvalificere samarbejdet med borgere, foreninger og virksomheder ved at indsamle viden og erfaring og afprøve nye borgerinddragelsesmetoder. Urban Goods hjalp udvalget med at undersøge nye former for aktivt medborgerskab blandt unge.

Resultat

Projektet ”Vores demokrati” satte fokus på at styrke unges handlekompetence og samfundsengagement. Sammen med elever og lærere fra henholdsvis Læssøesgade Skole, Egaa Gymnasium og Aarhus Tech, undersøgte og afprøvede vi, hvordan unge skaber og tager del i medborgerskabet. Gennem tre entreprenante undervisningsforløb udviklede i alt 148 elever og syv lærere 40 individuelle tiltag for medborgerskab og testede dem af i virkeligheden.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Skal du også arbejde med medborgerskab og samskabelse? Eller vil du blive klogere på en konkret metode til entreprenant undervisning?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Skal du også arbejde med medborgerskab og samskabelse? Eller vil du blive klogere på en konkret metode til entreprenant undervisning?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth