Viborg Naturpark

Gentænkning af høringsproces og udvikling af strategi

Emner

Strategiudvikling, Borger- og aktørinddragelse, Procesdesign, Visionsudvikling, Rådgivning

Kunde

Teknik & Miljø, Viborg Kommune

År

2014-2015

IMG_9142

Opgaven

Viborg Kommune har skudt arbejdet i gang med at etablere en naturpark i det naturskønne, bynære område rundt om Viborg by.

Forvaltningen var fra starten interesseret i at gentænke den traditionelle høringsproces for på en ny måde at engagere borgere, interessenter og erhvervsliv i udviklingen af projektet. Urban Goods bistod denne proces gennem rådgivning om inddragelse og udvikling af nye inddragelsesaktiviteter, samt i udviklingen af en aktuel strategi for naturparken.

Viborg Naturpark_Strategi

Hent strategien til Viborg Naturpark ved at trykke på ovenstående billede. 

Resultat

Over et forløb af fire workshops blev områdets mange potentialer kortlagt, der blev udviklet mulige initiativer og naturparkens visioner blev fastlagt. Interessentgruppen har dækket en bred aldersgruppe fra 10-80 år og har omfattet både privatpersoner, politikere, skoleelever, højskole, foreningsliv, private lodsejere, turismeaktører og virksomheder.

Et særligt aspekt har været at aktivere det fysiske område for den kommende naturpark, og flere workshops har været afholdt ude i naturen, på steder i den kommende naturpark – dette for at skabe et nyt, inspirerende samtalerum og samtidig fokusere på det, interessenterne er fælles om, nemlig naturen. Flere end 100 personer repræsenterende 43 forskellige foreninger, organisationer eller brugergrupper har taget aktiv del i udviklingen af strategien for naturparken.

 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Er I også nysgerrige på hvordan man skaber en proces hvor alle interessenter har muligheden for at blive aktive medaktører i etableringen og driften af et fælles areal?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Er I også nysgerrige på hvordan man skaber en proces hvor alle interessenter har muligheden for at blive aktive medaktører i etableringen og driften af et fælles areal?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth