Viborg Baneby

Borgerinddragelse i midlertidig og mental byudvikling

Emner

Borger- og aktørinddragelse, Midlertidige byrumsinstallationer, Områdefornyelse

Kunde

Viborg Kommune: Teknik og Miljø samt Kultur, Service og Events

År

2014-2016

IMG_3079

Opgaven

Viborg Kommune har med støtte fra Realdania påbegyndt arbejdet med at udvikle det 70 hektar store område Viborg Baneby tæt på Viborg centrum. Området rummer på nuværende tidspunkt både villakvarter, boligblokke, kolonihaver, et omfattende foreningsliv, virksomheder samt fungerende såvel som nedlagt industrikvarter.

Kommunen ejer kun en begrænset del af arealerne i Viborg Baneby, og samarbejde med lokale aktører er således en forudsætning for udvikling af området.

VBB_Hjemmeside3

Resultat

Urban Goods udarbejdede en kortlægning af områdets ressourcer samt en strategi for inddragelse af lokale beboere og interessenter og midlertidige aktiviteter, som kunne være med til at kickstarte en mental byudvikling af området. 

Desuden gennemførte vi otte delprojekter, der omfattede både byrumsudsmykning, byrumsmøbler, nabostafetter, fortælleaftener og idéworkshops. Knap 700 enkeltpersoner blev involveret i projektet samt 17 samarbejdspartnere i form af både uddannelses- og kulturinstitutioner, virksomheder og foreninger.

 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Ønsker I også skabe et stærkt lokalt samarbejde på tværs af foreningsliv, virksomheder og kommune? Eller skal I udvikle en strategi til for mental byfornyelse?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Ønsker I også skabe et stærkt lokalt samarbejde på tværs af foreningsliv, virksomheder og kommune? Eller skal I udvikle en strategi til for mental byfornyelse?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth