Guide til godt værtskab

Udvikling af mini-guide til aktørerne ved Hempel Sailing World Championships 2018

Emner

Workshopafholdelse, Aktørinddragelse, Samskabelse, Strategisk brug af events, Rådgivning, Konceptudvikling

Kunde

Hempel Sailing World Championships 2018 og Aarhus Events

År

2018

IMG_9912

Opgaven

I august 2018 afvikledes Aarhus’ største idrætsbegivenhed nogensinde – Hempel Sailing World Championships 2018 (SWC 2018). Hertil bidrog en lang række aktører med aktiviteter og underholdning i forbindelse med folkefesten under eventen.

Urban Goods løste to opgaver i samarbejde med  Aarhus Events. Dels hjalp vi med at facilitere en ideudvikling sammen med de 100+ aktører, der skulle bidrage til VM's folkefest og dels udarbejde vi en guide til, hvordan aktørerne kunne yde et godt værtskab, som kunne skabe flow og sammenhæng for eventgæsten mellem de mange aktiviteter og arrangementer folkefesten tilbød.

Resultat

Sammen med Aarhus Events faciliterede Urban Goods en udviklingsworkshop for de maritime aktører med fokus på det gode værtskab. Her blev de mange aktører klædt på til udvikle deres bidrag til folkefesten og at samarbejde om kommunikationen omkring eventen samt bidrage til den fælles fortælling om SWC 2018. Workshoppen var desuden platform for netværksdannelse blandt aktørerne, som her fik mulighed for at etablere tværgående samarbejder, diskutere og udvikle på de fælles værtskabsroller samt dele viden og input til at imødekomme udfordringer. 

De mange input og idéer fra udviklingsworkshoppen, samt de behov og udfordringer, som aktørerne gav udtryk for, dannede fundament for indholdet i en guide til aktørerne ved SWC 2018, som indeholder råd og redskaber til, hvordan man som aktør påtager sig rollen som vært og får eventens gæster til at føle sig velkomne og taget godt imod. Herudover indeholder guiden en række arbejdsark, som hjælper aktørerne med at overveje og forberede deres konkrete værtskab til folkefesten.

 

Værtskab

Hent guiden til et godt værtskab ved at trykke på ovenstående billede. 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til at udvikle og facilitere et samarbejde mellem mange aktører omkring en event?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til at udvikle og facilitere et samarbejde mellem mange aktører omkring en event?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth