Seniorbofællesskab i Horsens 

Udvikling af generisk værdiprogram til fremtidens seniorboliger 

Emner

Borger- og aktørinddragelse, Kvalitativ analyse, Workshopafholdelse og udvikling, Udvikling af værdiprogram

Kunde

PFA Ejendomme og Realdania

År

2017-2018

Opgave

Flere og flere seniorer bliver ensomme. PFA og Realdania har derfor et ønske om at forbedre boformer og sociale fællesskaber for at sikre en bedre livskvalitet, når alderdommen træder ind. Som del af en national kampagne ønskes det gennem seniorbofællesskaber at komme ensomheden til livs. PFA og Realdania havde derfor en vision om at skabe et generisk værdiprogram for de seniorbofællesskaber, som PFA i fremtiden skal bygge rundt om i landet, hvor det første opføres på Blumersgade i Horsens.


Ensomhed er i dag et større samfundsproblem da det påvirker over 104.000 ældre. Derfor har Urban Goods i samarbejde med Realdania, PFA, Praksis arkitekter, Horsens Kommune og ældre borgere varetaget opgaven i at skrive et værdiprogram som kan forbedre ældres livskvalitet. En undersøgelse viser, at 91% opnår dette som beboere i et seniorbofællesskab.

 

 

Resultat

Urban Goods har foretaget fokusgruppeinterviews med borgere, interviews med eksperter samt afholdt et borgermøde. Den indsamlede data har været grundlæggende i produktionen af det organisatoriske koncept, værdi- og byggeprogram. Programmet er blevet en vejledning til, hvordan PFA og deres samarbejdspartnere i fremtiden kan udvikle moderne seniorbofællesskaber i hele landet.

Værdiprogrammet indeholder informationer om, hvordan det skal organiseres, hvilke profiler der skal bygges til og hvad et sådant type fællesskab skal rumme. For at afdække de behov som er hos målgruppen er disse blevet koblet med den nyeste viden fra eksperter samt de nyeste tendenser inden for seniorer og fællesskaber. Dette har ført til at programmet tager udgangspunkt i fire grundsten herunder Tryghed, Delevenligt fællesskab, Personlig udvikling og Råd til mere. Sammen skal disse værdier danne rammen for de seniorer som skal bo der.

Det første byggeri i Horsens er blevet igangsat og i fremtiden vil PFA benytte værdiprogrammet som udgangspunkt for flere af deres seniorbofællesskaber.

 

 

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp med at få kortlagt en borgergruppes behov med udgangspunkt i kvalitative undersøgelsesmetoder? 

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp med at få kortlagt en borgergruppes behov med udgangspunkt i kvalitative undersøgelsesmetoder? 

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth