En oase tæt på storbyen

Masterplan og udviklingsprogram for Nørre Lyndelse og Nørre Søby 2018-2030

Emner

Borger- og aktørinddragelse, Procesdesign, Strategisk udvikling af tværgående samarbejde, Workshopafholdelse, Strategiudvikling, Rådgivning, Masterplan og udviklingsprogram

Kunde

Faaborg-Midtfyn Kommune

År

2018-2019

2 Nõrre Sõby_20180629

Opgaven

Med Odense i kraftig vækst er det en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi at 600 nye borgere skal bosætte sig i de to lokalsamfund, Nr. Lyndelse og Nr. Søby, inden 2030.

I denne forbindelse ønskede Faaborg-Midtfyn Kommune at skabe et udviklingsprogram og en masterplan for byerne i tæt samarbejde med borgerne, som kunne sætte fokus på, hvordan byerne både kan tiltrække nye tilflyttere og samtidig fremhæve byerne særkender, kulturarv og natur.

Cover

Hent masterplanen ved at trykke på ovenstående billede. 

Resultat

Urban Goods tilrettelagde og faciliterede en udviklingsproces, hvor borgere og aktører i de to lokalsamfund blev inddraget i en indledende workshop, fire byting samt tre åbne bykontorer. Til bytingene blev der blandt andet arrangeret fællesspisning og byvandringer, hvor deltagerne var med til at kortlægge udfordringer og muligheder i bysamfundene, diskutere og idégenerere på hvordan lokalsamfundene kan forbedres og evaluere forslag til scenarier for byernes udvikling. Herudover kunne interesserede borgere ved åbne bykontorer komme i dialog med projektteamet og give yderligere inputs.

Over 250 borgere, politikere, erhvervsdrivende og andre aktører bidrog med deres indsigter og inputs under processen. Resultatet blev en masterplan og et udviklingsprogram med solidt fundament i byernes natur-, landskabs- og kulturmæssige værdier og arv, som gennem programmet bliver synliggjort med blandt andet en stor cirkulær sti, der giver adgang til naturen og kulturoplevelser og samtidig skaber forbindelse mellem de to lokalsamfund.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Skal I også i gang med en udviklingsproces og mangler hjælp til at skabe samarbejde på tværs af borgere eller aktører?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Skal I også i gang med en udviklingsproces og mangler hjælp til at skabe samarbejde på tværs af borgere eller aktører?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth