Levende Byrum

Vidensdelingsseminar og erfaringskatalog

Emner

Rådgivning, Borger- og aktørinddragelse, Publikationer

Kunde

Viborg Kommune
Randers Kommune
Horsens Kommune Silkeborg Kommune 

År

2015

LB_Hjemmeside6

Opgaven

Siden 2012 har de fire kommuner Viborg, Randers, Horsens og Silkeborg eksperimenteret, afprøvet og udført en række kulturelle projekter i deres respektive bymidte under titlen Levende Byrum.

Levende Byrum er et af tre indsatsområder i kulturaftalen 2012-2015. Målsætningen for dette område har blandt andet været at generere nye ideer til byrummets anvendelse og at skabe en kontinuerlig udvikling af byrummets kulturelle udvikling. Forløbet har sat sit aftryk i byrum såvel som i de interne arbejdsgange i plan- og kulturafdelingerne i de deltagende kommuner.

Forløbet skulle afsluttes med et vidensdelings-seminar, samt et erfarings- og videnskatalog og denne del stod Urban Goods for.

Resultat

Urban Goods hjalp refleksionerne i gang og skabte rammerne for et berigende videns-delingsseminar for 40 deltagere på tværs af de fire kommuner, der ærligt skulle vise udfordringer såvel som succeser i Levende Byrum.

Seminaret blev fuldt op af et erfarings- og videnskatalog, hvor idéer og erfaringer omkring next practice indenfor levende, kulturrig byudvikling blev præsenteret.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I brug for at samle erfaringerne, samt få skabt et meningsfuldt rum for videns- og netværks-udveksling?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I brug for at samle erfaringerne, samt få skabt et meningsfuldt rum for videns- og netværks-udveksling?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth