LB_Hjemmeside6

Levende Byrum

Vidensdelingsseminar og erfaringskatalog

Emner

Rådgivning, Borger- og aktørinddragelse, Publikationer

Kunde

Viborg Kommune
Randers Kommune
Horsens Kommune Silkeborg Kommune 

År

2015

Opgaven

Siden 2012 har de fire kommuner Viborg, Randers, Horsens og Silkeborg eksperimenteret, afprøvet og udført en række kulturelle projekter i deres respektive bymidte under titlen Levende Byrum.

Levende Byrum er et af tre indsatsområder i kulturaftalen 2012-2015. Målsætningen for dette område har blandt andet været at generere nye ideer til byrummets anvendelse og at skabe en kontinuerlig udvikling af byrummets kulturelle udvikling. Forløbet har sat sit aftryk i byrum såvel som i de interne arbejdsgange i plan- og kulturafdelingerne i de deltagende kommuner.

Forløbet skulle afsluttes med et vidensdelings-seminar, samt et erfarings- og videnskatalog og denne del stod Urban Goods for.

Resultat

Urban Goods hjalp refleksionerne i gang og skabte rammerne for et berigende videns-delingsseminar for 40 deltagere på tværs af de fire kommuner, der ærligt skulle vise udfordringer såvel som succeser i Levende Byrum.

Seminaret blev fuldt op af et erfarings- og videnskatalog, hvor idéer og erfaringer omkring next practice indenfor levende, kulturrig byudvikling blev præsenteret.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I brug for at samle erfaringerne, samt få skabt et meningsfuldt rum for videns- og netværks-udveksling?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I brug for at samle erfaringerne, samt få skabt et meningsfuldt rum for videns- og netværks-udveksling?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth