Havnegadeparken

En oplevelsesbaseret dataindsamling i Havnegadeparken 

Emner

Borger- og aktørinddragelse, Områdefornyelse, Midlertidige byrumsinstallationer, Udvikling af vision og værdier

Kunde

Randers Kommune

År

2016

IMG_2500

Opgaven

Den 20. august 2016 blev der foretaget en midlertidig lukning af Havnegade i Randers, så den kunne åbnes op for et bymiljø med fysisk aktivitet og manifestering af et 1:1 eksperiment. Projektet hører ind under moderprojektet Byen til Vandet.  


Urban Goods Rolle var at facilitere aktiviteter på dagen og samtidig understøtte dialog, refleksion og fællesskab borgerne imellem. Dagen bød borgerne på hindbærsnitter midt i parken med reflekterende spørgsmål. Formålet med spørgsmålene var at skabe social interaktion borgerne imellem og indsamle kvalitativ data, som kunne give Randers Kommune viden om de værdier og den udvikling, borgerne ønsker for byen.

Resultat

Havnegadeparken i tal:

  • Åbning ved borgmesteren
  • 200 deltagende borgere
  • 5 timers dataindsamling
  • 30 borgerforslag til videreudvikling af Havnegadeparken
  • Snobrød og fællesbål ved FDF
  • Minimum 400 besøgende 

Der er efterfølgende blevet lavet et værdidiagram, som er baseret på de livskvaliteter- og muligheder byen tilbyder sine borgere. Der blev gået på opdagelse i tre potentielle byrum, som hvert har nogle værdier tilknyttet. De tre slags byrum har overskrifterne ”Det nærværende byrum”, ”Det fællesskabende byrum” og ”Det meningsfulde byrum”. De er ikke tre helt forskellige koncepter, men i stedet ét midlertidigt byrum som undersøges ud fra de tre overskrifter. Randersborgernes oplevelse og refleksioner af Havnegadeparken blev undersøgt og efterfølgende kategoriseret i diagrammet.

Opsamling_Havnegadeparken

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har i også brug for hjælp til indsamling kvalitative data, som kan sikre en værdifuld udvikling for jeres by?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har i også brug for hjælp til indsamling kvalitative data, som kan sikre en værdifuld udvikling for jeres by?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth