Gentænk Landsbyen

Kickstart af proces med mange aktører

Emner

Borger- og aktørinddragelse, Workshopafholdelse, Rådgivning

Kunde

Favrskov Kommune

År

2016

Opgaven

Gentænk Landsbyen var et projekt under Aarhus 2017, der havde til formål at vise, at det er lige så godt at bo på landet som i byen – bare anderledes. Gennem den direkte dialog mellem landsbyborgere skulle projektet dagsordenssætte landdistriktsudviklingens udfordringer og muligheder.

Urban Goods havde til opgave at udvikle og afvikle et kick-off seminar, som skulle samle alle involverede aktører og få igangsat forløbet på en god og konstruktiv måde.

Resultat

Urban Goods skabte et format for Gentænk Landsbyens Kick-off seminar, som sikrede en effektiv platform for netværksdannelse mellem de involverede repræsentanter fra de 60 forskellige landsbyer og 18 forskellige projekter. Dette resulterede blandt andet i, at nye tværgående samarbejder blev etableret.

Via videndeling blandt deltagerne, fik de dels indsigt i, hvad andre landsbyer i projektet lavede, og mulige løsningsforslag til, hvordan de selv kunne komme videre. Når man samler knap 60 aktører, der arbejder simultant, men ikke nødvendigvis sammen, er det oplagt at bruge denne samling til at spotte udfordringer i de forskellige projekter og dernæst bruge andre deltageres input eller kompetencer til at løse udfordringerne. Derfor havde vi, udover muligheden for tværgående samarbejder, fokus på deltagernes udfordringer, således at de på dagen kunne gå hjem med helt konkrete løsningsforslag. Det er samskabelse, når det er bedst.

Derudover sørgede vi for, at deltagerne blev introduceret til hele det overordnede projekt og selve kulturhovedstaden, som er grundlaget for projektet. Dette skal sikre en tryghed og forståelse i og for det projekt, man er en del af, og ved at få den bagvedliggende begrundelse for projektet og møde de personer, der står for projektledelsen, så kan deltagerne i højere grad opbygge deres helt afgørende fortrolighed og ejerskab til projektet.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til at kickstarte en proces, der involverer mange aktører?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har du også brug for hjælp til at kickstarte en proces, der involverer mange aktører?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth