Bylivshus på Aarhus Ø

Kortlægning af brugere, fællesskaber og aktører og undersøgelse af medborgerskab på Aarhus Ø

Emner

Midlertidige byrumsinstallationer, Borger- og aktørinddragelse, Konceptudvikling

Kunde

Borgmesterens afdeling - medborgerskab og innovation, Aarhus Kommune

År

2018

IMG_5060

Opgave

Bylivshuse og medborgerskab

IMG_5047

De forenede bylivshuse, opstod i forlængelse af Aarhus Kommunes vedtagne Medborgerskabspolitik. Et Bylivshus fungerer som et åbent mødested knyttet til en specifik bydel – et moderne forsamlingshus – hvor medborgerskab og fællesskaber udleves og udvikles blandt borgere og aktører i lokalområdet.

Som en del af tiltaget, ønskede Aarhus Kommune at skabe et fælles bylivshus for hele Aarhus i det populære tidligere aktivitetshus Dome of Visions. 

Urban Goods hjalp Aarhus Kommune med at undersøge, hvilke potentielle brugere og aktører, der kunne benytte og skabe aktiviteter i det nye fælles bylivshus. Urban Goods har også undersøgt grundlaget for et bylivshus særskilt i bydelen Aarhus Ø. Her var målet at hente indsigter om, hvordan det eksisterende liv og medborgerskab på Aarhus Ø så ud, og hvilke behov bylivshuset kunne dække. 

Resultat

Inddragende eksperimenter og midlertidighed

Undersøgelsen af medborgerskab på Aarhus Ø blev udført gennem to eksperimenter, der på hver sin måde inddrog og inviterede borgerne til dialog om, hvordan de ønskede deres bydel skulle udvikles sig. Samtidig gav eksperimenterne mulighed for at indhente data om, hvilke behov et nyt bylivshus kunne dække samt hvilke potentialer, der var for at opbygge et aktivt medborgerskab og fællesskab i bydelen og på tværs af Aarhus. 

Et eksperiment var arrangementet "Rent Kvarter" hvor borgere blev inviteret til fælles affaldsindsamling, som et bidrag til at gøre bydelen præsentabel før VM i sejlsport. Til Rent Kvarter blev der skabt nye relationer mellem beboere og dialog omkring naboskab og medborgerskab. Gennem observationer af aktiviteterne og interviews indhentede Urban Goods viden om, hvilke behov, udfordringer og muligheder deltagerne så i deres bydel.

"Når vi skaber noget sammen, får vi medejerskab. Medejerskab giver lyst til at tage del i fællesskabet. Når vi tager del i fællesskabet oplever vi os som medborgere. Når vi oplever os som medborgere, så styrker vi ligeværd, og det er en forudsætning for at vi kan deltage lige og frie i samfundet."

— Medborgerskabspolitikken, Aarhus Kommune

Undersøgelsens andet eksperiment var et pop-up bylivshus ved det nyåbnede havnebad. Det midlertidige bylivshus fungerede på den ene side som test af, hvilke funktioner et fremtidigt bylivshus kunne understøtte og på den anden side som et socialt mødested, der samtidigt indhentede data om blandt andet folks oplevelser af stedet og Aarhus Ø’s demografiske fordeling.

Udover undersøgelsen af medborgerskab hjalp Urban Goods med at kortlægge områdets fællesskaber og aktører, som kan være med til at skabe indhold og aktivitet i det kommende bylivshus.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til at få kortlagt og analyseret potentialer for medborgerskab og fællesskab i en by eller bydel?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp til at få kortlagt og analyseret potentialer for medborgerskab og fællesskab i en by eller bydel?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth