Aktivt medborgerskab i Holme-Rundhøj

Nye former for medborgerskab der skaber sammenhængskraft og et løftet omdømme

Emner

Borger- og aktørinddragelse, Prøvehandlinger, Aktivt medborgerskab, Social infrastruktur, Byudvikling

Kunde

Borgmesterens afdeling - medborgerskab og innovation, Aarhus Kommune

År

2017

Rundhøj

Opgave 

I Rundhøj har borgerne et ønske om, at skabe et bedre omdømme og liv i byen. ‘Vores Rundhøj’ kontaktede derfor Aarhus Kommune for at indgå et samarbejde om udvikling af byen. Projektet ‘Sammen om Rundhøj’ blev iværksat for at danne nye former for medborgerskab, der kan aktivere beboerne i byens positive udviklingsproces.


Ønsket er at skabe nye fællesskaber på tværs af borgergrupper i Rundhøj, som skal medføre, at byen bliver et bedre sted at bo i, gå i skole og leve i. Urban Goods blev kontaktet af Aarhus Kommune, da de ønskede hjælp til at facilitere initiativer til aktivt medborgerskab.

 

 

Resultat

Urban Goods laver sammen med lokale værter; Boligforeningen Albora, Rundhøjskolen og Fællesrådet tre prøveafhandlinger, som et aktivt forsøg på at afprøve medborgerskab i Rundhøj. I den første prøvehandling var det Boligforeningen Albora 25 som var vært, og sammen med Urban Goods fik de defineret prøveafhandlingens formål som indeholdt nøgleordene; samarbejde, fælles aktivitet, mødes nede på gaden, idéer og visioner, positiv opmærksomhed, ny form for “beboermøde”, sjov event og indsamling af visioner. For at imødekomme prøveafhandlingens formål blev der afholdt en gadefest på Rundhøj Allé, hvor der blev indsamlet idéer til udviklingen af Rundhøj samt skabt dialog mellem afdelingsbestyrelsen og beboerne. Efterfølgende blev der holdt et opsamlende møde, hvor der blev reflekteret over prøveafhandlingen indsamlede data. I dag er Teknik og Miljø gået i gang med en renovering af Rundhøj Allé, hvor de idéer og handlingsmuligheder, som blev indsamlet til gadefesten vil blive vækket til livs. 

Anden prøveafhandling blev udmøntet i et trafik-event, hvor børn, lærere og elevråd samles om en fælles dagsorden ‘Kør trygt i Holme’. Udgangspunktet er Hjulbjergvej og området omkring Holme Skole, hvor der hver morgen og eftermiddag er situationer, som skaber utryghed for både de store og små trafikanter.

Formålet med eventen er at afprøve nye måder at samles som medborgere og fælles gøre en aktiv indsats for lokalområdet. Eventet er efter afholdelse overgået til Holme Skoles bestyrelse og vil finde sted igen senere på året, så de i fællesskab kan få ændret trafikvanerne. Initiativtagerne som står bag eventen er repræsentanter fra bestyrelsen i Holme-Rundhøj Dagtilbud og på Holme Skole i samarbejde med Omdrejningspunktet og Urban Goods. De håber, at eventen i fremtiden kan sætte gang i positiv udvikling for byens trafikvaner.

"Vi håber, at det lille initiativ er et skridt på vejen til bedre trafikforhold på Hjulbjergvej, og at folk vil tænke over, hvor de parkerer, så vi undgår unødvendige situationer, hvor små børn færdes"

— Marie Overgaard Nilsen, næstformand for skolebestyrelsen

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp med at skabe nye fællesskaber og former for medborgerskab i jeres lokalområde?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth

Hvordan kan vi hjælpe jer?

Har I også brug for hjælp med at skabe nye fællesskaber og former for medborgerskab i jeres lokalområde?

Så kontakt Peter Gran Boesen eller Astrid Moth